Historie

Kerk Wierum1875
In het jaar 1830 was er sprake van een geloofskwestie die leidde tot de zgn. Afscheiding, o.l.v. dominee de Cock van Ulrum. In Wierum ging men niet mee met die afscheiding, slechts een enkele Wierumer ging kerken in een omliggend dorp. Dit veranderde toen in 1856 de vrijzinnige dominee A.M.Bokma-de Boer in Wierum werd beroepen. Dit noodzaakte veel Wierumers om ter kerke te gaan in het orthodoxe Ternaard en Reitsum of in Lioessens, waar een Afgescheiden gemeente was. Door die zondagse uittocht uit Wierum ging men er toe over tot het houden van Evangelisatie-bijeenkomsten , eerst vnl.in huiskamers en in 1875 werd een Evangelisatiegebouw gesticht met de naam Eben Haëzer, wat de betekenis heeft: “tot hier heeft de Heer ons geholpen”. De groep die de Evangelisatiebijeenkomsten organiseerde noemde zich “de vrienden van Wierum” Dit evangelisatiegebouw kwam in de plaats van een kleine boerderij.

1895
In 1895 werd het gebouw door de zich nu gereformeerd noemende groep gekocht van “de vrienden van Wierum” Dit had heel wat voeten in de aarde omdat er een aantal prive-personen eigenaar waren en de schuld op het gebouw groter was dan de waarde die er aan toe werd gekend.
1910 Het in Bolsward gebouwde orgel, omstreeks 1835, vermoedelijk door de orgelbouwer Ypma, werd in 1909 door de Wierumer gereformeerde kerkenraad aangekocht van de geref.kerk, ook te Bolsward en werd geïnstalleerd in het jaar 1910.

1961
Orgelrestauratie uitgevoerd door de orgelmaker Gebroeders Reil uit Heerde. De windvoorziening werd verplaatst naar de orgelkast, het orgel werd geheel gedemonteerd en uitgebreid met een vrij pedaal (27- tonig) met de registers Subbas 16’ en Octaaf 8’. Deze restauratie was een grote verbetering.

1979
De Fa. Reil Orgelbouwers vervangt enkele registers, de dispositie luidt vanaf die datum:
Manuaal: Prestant 8’. Roerfluit 8’.Gamba 8’. Vioolprestant 8’ disc. Octaaf 4’. Fluit 4’. Quint 3’. Octaaf 2’. Sifflet 1’. Mixtuur 3 – 5 sterk en Tremulant.
Pedaal: Subbas 16’. Octaaf 8’ en pedaalkoppel.

1982
Restauratie windlade van het orgel en restauratie snijwerk van het orgel-front door Mense Ruiter, orgelmakers te Zuidwolde. Ook worden er opnieuw bekroningen op de torens geplaatst en de labia`s verguld, zoveel mogelijk is het front met de kleurstellingen in de oorspronkelijke staat hersteld.

2000
De financiën van de Gereformeerde Kerken Nes en Wierum worden samengevoegd en er wordt besloten het Kerkgebouw Wierum per 2003 te sluiten.

2002
Zondag 29 december is de afscheids-eredienst van het kerkgebouw gehouden o.l.v. dominee R. de Pee.

2003
Verkoop van het kerkgebouw aan de familie J. Bijlsma te Franeker met als doel het gebouw te restaureren en in te richten als expositieruimte.